Hakkımızda

  • MERAM YA-PA ANAOKULU

Vizyonumuz

YA-PA (Yaşam Paylaşım)  Meram Anaokulu, Türkiye’de Okulöncesi Eğitim'in öncüsü ve 35 yıllık bir geçmişi olmanın gururu ile, okulöncesi eğitimine Konya /Meram’da  25 yıllık eğitim öğretim  tecrübemizi birleştirerek aynı başarı ve azim ile devam etmektedir.

 YA-PA (Yaşam Paylaşım)  Meram Anaokulu 'nda öğrenciler bilgiyi; ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı vatanını ve milletini sevip,  koruyan bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir; başta velilerimiz olmak üzere isteyen herkes, anaokulumuzu ziyaret edebilir. YA-PA (Yaşam Paylaşım)   Anaokulu olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktayız.

YA-PA (Yaşam Paylaşım)   Anaokulu, okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil, yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

Misyonumuz

YA-PA (Yaşam Paylaşım)  Meram Anaokulu'nun vizyonu; Yard. Doç. Dr. Oktay AYDIN’ın daha önce yurt dışı ve yurt içinde uygulamalarda bulunduğu “YETENEK HARİTASI” projesi yardımı ile öğrencilerimizin yetenek haritasını çıkartmak  ve bu doğrultuda;  YA-PA akademik kadrosu tarafından çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.  Yılda iki kez yüz yüze, internet paylaşım platformumuz aracılığı ile defalarca  öğrenci velilerimiz akademik kadrolar ile paylaşımda bulunmalarını ve sorunlara çözüm aramalarını sağlayan.

 Bu bağlamda hedefimiz;

 “My  Kid’s  Memo” kapalı paylaşım platformu ile velilerimiz ve okulumuzun sürekli iletişim halinde kalmasını sağlayan.

“Eltktroy “programı ile de öğrencilerimizin konuları ne kadar öğrendiklerinin geri dönüşümünü sağlayan ve bunu velilerimizle paylaşan 

*Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini  geliştirmelerine olanak tanıyan,

*Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden, 

*Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan öğrenci merkezli bir anlayışla,

*Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,

*Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim atölyesi, seramik ve resim atölyesi, müzik atölyesi, dans ve spor atölyesi gibi alanlar oluşturabilen,

*Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında uluslararası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,

*Tüm velilerin oyun gurupları ile eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine  katkıda bulunan, 

*Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,

*Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,

*Konya ilinde bulunan tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel koşullar gerekse eğitim açısından, okulumuza kaydettirmek için çaba sarf ettiği,

*Çalışanlarının  ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,

*Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,

*Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,

*Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve  sürekli gelişim gösteren, bir okul olmaktır.